Vitajte

Zber jahôd - malín

Pred vstupom na jahodovisko vaše vlastné nádoby odvážime a váhu si poznačíme nálepkou na danú nádobu , a dostanete číslo. Váha nádoby bude pri konečnom vážení odpočítaná.

Pri  zbere Vás prosíme, aby ste  nešliapali po plodoch alebo rastlinách, ale naopak kráčali opatrne.

Jahody zbierajte len pekné a vyfarbené do červena. Netrhajte zelené jahody! 

Uvítali by sme ak by ste riadok vyzbierali do čista.

Každý bude mať vlastný rad a poprosím  aby ste neskákali z jedného radu do druhého.

Po skončení zberu označíte si rad kde ste skončili, aby sme mohli pokračovať ďalej.

Následne Vám nazbierané jahody odvážime, zaplatíte a už nám zostáva len popriať "Dobrú chuť".


Odporúčaný zber je nasledovný: jahodu uchopíme zľahka pootočíme. Do pripravenej nádoby ich ukladáme pozorne a opatrne, aby sa nepoškodili. V prípade, že jahoda je plesnivá alebo poškodená, odložte ju. 


Samozber a predaj malín, je zrušený.


🍓Tešíme sa na Vás!🍓